Kubet – Tuyển dụng nhân viên làm trực tiếp nhà cái tại nước ngoài

Kubet – Ku casino và hệ thống THABET đối với anh em dân cược đều không còn quá xa lạ. Chúng tôi đang có chiến lược mở rộng thêm thị trường tại Campuchia và cần thêm nhân viên làm trực tiếp tại trụ sở Philippines và Campuchia.

Vị trí tuyển dụng

𝟏. 𝐓𝐫𝐨‌ 𝐥𝐲‌ 𝐂𝐄𝐎 : 𝟓𝟎𝟎𝟎 – 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Tiếng Trung – Anh – Việt

– Kinh nghiệm BC trên 5 năm, Kiến thức kĩ năng khảo sát hoạch định mở rộng thị trường Việt kinh doanh.

𝟐. 𝐓𝐨‌ 𝐭𝐫𝐮‌𝐨‌𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 : 𝐓𝐡𝐨‌𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚‌𝐧 𝐭𝐮‌ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Kinh nghiệm, thành tích quản lí ngành Game OK

𝟑. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞‌𝐧 𝐯𝐢𝐞‌𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚‌𝐩 : 𝟐𝟎𝟎𝟎 – 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Kinh nghiệm, thành tích Game OK

𝟒. 𝐓𝐨‌ 𝐯𝐢𝐞‌𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 : 𝟏𝟓𝟎𝟎 – 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Có hoặc không kinh nghiệm Game.

𝟓. 𝐒𝐄𝐎 𝐂𝐚𝐨 𝐜𝐚‌𝐩 : 𝟑𝟎𝟎𝟎++ 𝐔𝐒𝐃 , đ𝐚‌𝐦 𝐩𝐡𝐚‌𝐧 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Có Kinh nghiệm SEO ngành Game > 2 năm

𝟔. 𝐒𝐄𝐎 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞‌𝐧 𝐯𝐢𝐞‌𝐧 : 𝟐𝟓𝟎𝟎 – 𝟑𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 , đ𝐚‌𝐦 𝐩𝐡𝐚‌𝐧 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Có Kinh nghiệm SEO ngành Game > 1 năm

𝟕. 𝐒𝐄𝐎 𝐤𝐢‌ 𝐭𝐡𝐮𝐚‌𝐭 : 𝟐𝟓𝟎𝟎 ++ 𝐔𝐒𝐃 , đ𝐚‌𝐦 𝐩𝐡𝐚‌𝐧⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Có kinh nghiệm PHP , kinh nghiệm SEO cơ bản

𝟖. 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 : 𝟐𝟎𝟎𝟎 – 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Không yêu cầu tiếng

– Kinh nghiệm chạy Digital các nền tảng Coccoc, Tiktok, FB, GG.

𝟵. 𝐔𝐢 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫 : 𝟐𝟎𝟎𝟎 – 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Tiếng Anh hoặc Trung

– Kinh nghiệm UI trên 2 năm, ưu tiên biết thêm video edit.

𝟏𝟎. 𝐏𝐇𝐏 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫 : 𝐓𝐡𝐨‌𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐚‌𝐧 𝐭𝐮‌ 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Tiếng Anh hoặc Trung

– Kinh nghiệm PHP trên 2 năm, ưu tiên biết thêm java., front-end

𝟭𝟭. 𝐊𝐞‌ 𝐭𝐨𝐚‌𝐧 : 𝟐𝟎𝟎𝟎 – 𝟐𝟑𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 ⛱

– Tiếng Trung tốt

– Kinh nghiệm kế toán, biết bảng biểu công thức hàm excel

– Chấp nhận làm tại Cambodia.

Phúc lợi

☘️ Địa điểm làm việc : Philippines hoặc Campuchia

☘️ Không đền linh tinh, không mập mờ

☘️ Không cọc giam lương

☘️ Không môi giới, không thu phí

☘️ Không ca đêm, xoay ca, không cấm túc đi lại

🥇 𝐓𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐭𝐮́𝐜

🥇 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚 đ𝐞̂𝐦 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐜𝐚

🥇 𝐇𝐑 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐩𝐡𝐢́.

🥇 𝐔𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐞́ 𝐛𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐚̣𝐢 .

🥇 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧.

Liên hệ trực tiếp HR công ty qua các kênh telegram: @meii_lan, @mileytran1211 hoặc gửi CV trực tiếp vào mail: [email protected]